VELKOMMEN

FN Entreprise er det seriøse og kvalitetsbevidste entreprisefirma, der udfører arbejde i hele Danmark.

Vi er den professionelle samarbejdspartner, når det gælder udførelse af entrepriseopgaver, ligesom vi qua vores erfaring også mulighed for at rådgive jer om alternativer til de traditionelle udførelsesmetoder.

FN Entreprise har mere end 20 års erfaring med funderingsarbejde og vi stiller hellere end gerne vores viden til rådighed, ligesom vi gerne giver et uforpligtende tilbud!

 

Arbejde på Marias Plads i forbindelse med udvidelse af Byparken, februar 2013

Arbejde på Marias Plads i forbindelse med udvidelse af Byparken, februar 2013

 

PROFIL

 
FN Entreprise startede i 2006 som FN Fundering, men ændrede tider og markedsforhold, har gjort at vi i dag hedder FN Entreprise.

For os er det vigtigt, at vores kunder er tilfredse med det stykke arbejde, vi udfører.

God service, engagement og højt kvalitetsniveau har været vigtige parametre siden firmaets start, så overlad trygt den næste opgave til os.

 

Siden af Ivecoen

 

VI UDFØRER

FN Entreprise udfører et bredt udvalg af opgaver med stålpæle, betonpæle, minipæle, underpresning, understøbning, spuns og fundamenter.

Vi nedrammer minipæle i stålrør i dimensionerne Ø114 mm, Ø159 mm og Ø219 mm med en minirammemaskine, der kan arbejde under meget snævre pladsforhold.

FN Entreprise tilbyder endvidere rammede betonpæle i dimensionerne 200×200 mm, 250×250 mm og 300×300 mm med vores Vermeer rammemaskine.

Vi udfører også gerne mindre betonarbejder med armeret beton i forbindelse med fundamenter og selvbærende gulve.

FN Entreprise kan tilbyder også at udføre efterfundering af sætningsskadede fundamenter ved hjælp af nedpressede pæle udført med en pressestation med hydraulik stempler.

Vi udfører også understøbninger af fundamenter, ligesom vi udfører mindre spunsarbejde i både københavnerspuns eller stålspuns, enten udført med ramning eller med Ø450 mm huller omstøbt med beton.